procedura zgłoszenia w OITA University

Każdy zakwalifikowany student zobowiązany jest do zgłoszenia w Oita University zgodnie z wymaganiami i terminami przez nią ustalonymi.

Application deadline dla studentów wyjeżdżających w semestrze zimowym 2019/2020 - 25 Marca 2019.

Do tego czasu OU musi otrzymać pełną aplikację. Celem usprawnienia procedury każdy student zobowiązany jest do złożenia pełnej aplikacji w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 18 marca 2019, która z ramienia ZUT wysyła dokumenty aplikacyjne do OU.

Dokumenty aplikacyjne do OU obejmują (wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku angielskim):

1. formularz aplikacyjny

2. CV obejmujące historię edukacji począwszy od kształcenia podstawowego do dnia dzisiejszego (format dowolny)

3. list rekomendacyjny sporządzony przez nauczyciela akademickiego wydziału macierzystego studenta

4. potwierdzenie statusu studenta (dziekanat)

5. wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (dziekanat)

6. potwierdzenie znajomości języka angielskiego ("English Language ability evaluation form")

7. wyciąg z rachunku bankowego potwierdzającego posiadanie wymaganych środków finansowych: 400 000 JPY (ok. 14 tys. zł) (w przypadku wyjazdu na sem. zimowym) lub 700 000 JPY (w przypadku wyjazdów rocznych - sem. zimowy i letni)

8. wypełniony formularz "Application for Certificate of Eligibility" (strony 1-3).

9. 3 fotografie w formacie 30mm x 40 mm dla celów imigracyjnych

 

W przypadku pojawienia się problemów/niejasności w momencie wypełniania dokumentów aplikacyjnych należy kontaktować się bezpośrednio z Oita University:

International Office - exchange@oita-u.ac.jp