procedura zgłoszenia w OITA University

Każdy zakwalifikowany student zobowiązany jest do zgłoszenia w Oita University zgodnie z wymaganiami i terminami przez nią ustalonymi.

Application deadline dla studentów wyjeżdżających w semestrze zimowym 2019/2020 - 25 Marca 2019.

Do tego czasu OU musi otrzymać pełną aplikację. Celem usprawnienia procedury każdy student zobowiązany jest do złożenia pełnej aplikacji w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 18 marca 2019, która z ramienia ZUT wysyła dokumenty aplikacyjne do OU.

Dokumenty aplikacyjne do OU obejmują (wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku angielskim):

1. formularz aplikacyjny  (format:  docx, rozmiar:  27 kB)

2. CV obejmujące historię edukacji począwszy od kształcenia podstawowego do dnia dzisiejszego (format dowolny)

3. list rekomendacyjny (format:  docx, rozmiar:  15,72 kB) sporządzony przez nauczyciela akademickiego wydziału macierzystego studenta

4. potwierdzenie statusu studenta (dziekanat)

5. wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (dziekanat)

6. potwierdzenie znajomości języka angielskiego ("English Language ability evaluation form" (format:  doc, rozmiar:  36 kB))

7. wyciąg z rachunku bankowego potwierdzającego posiadanie wymaganych środków finansowych: 400 000 JPY (ok. 14 tys. zł) (w przypadku wyjazdu na sem. zimowym) lub 700 000 JPY (w przypadku wyjazdów rocznych - sem. zimowy i letni)

8. wypełniony formularz "Application for Certificate of Eligibility (format:  xls, rozmiar:  110 kB)" (strony 1-3).

9. 3 fotografie w formacie 30mm x 40 mm dla celów imigracyjnych

 

W przypadku pojawienia się problemów/niejasności w momencie wypełniania dokumentów aplikacyjnych należy kontaktować się bezpośrednio z Oita University:

International Office - exchange@oita-u.ac.jp