Szkolenia DMM

SZKOLENIA WSPIERAJĄCE PROCESY UMIĘDZYNARODOWIENIA UCZELNI

W zależności od zdefiniowanych potrzeb szkoleniowych, w ramach możliwości i dostępnych zasobów (środki Programu Erasmus+) Dział Mobilności Międzynarodowej proponuje cykliczne szkolenia i warsztaty dla określonych grup pracowników i studentów ZUT prowadzone "na miejscu" (in-house training).  Celem szkoleń jest podnoszenie / nabywanie kompetencji kluczowych dla jakościowego i efektywnego umiędzynarodowienia uczelni (np. szkolenia komunikacji międzykulturowej, szkolenia metodyczne dla nauczycieli pracujących ze studentami zagranicznymi etc.).

Kontakt: international@zut.edu.pl

 

PLANOWANE SZKOLENIA
  • Szkolenie SUCTI (umiędzynarodowienie uczelni, komunikacja międzykulturowa) dla osób niebędących nauczycielami akademickimi

PRZEPROWADZONE SZKOLENIA

  • Warsztat "Komunikacja z pokoleniem Z" dla zamkniętej grupy (Koordynatorzy Wydziałowi, pracownicy pionu Prorektora ds. Studenckich, wskazani pracownicy dziekanatów, 15 grudnia 2023 (trener: Optima, szkolenie zamknięte)
  • Warsztat Stereotypy i uprzedzenia dla pracowników ZUT, 13 czerwca 2023 (trener zapewniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu Interlab - kontynuacja
  • Warsztat Komunikacja międzykulturowa dla pracowników ZUT, 17 marca 2023 (trener zapewniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu Interlab - szkolenia dla 40 uczelni wybranych spośród 200 zgłoszeń)
  • Warsztat Stereotypy i uprzedzenia dla pracowników ZUT, 16 marca 2023 (trener zapewniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu Interlab - szkolenia dla 40 uczelni wybranych spośród 200 zgłoszeń)
  • Szkolenie Developing Intercultural Competence in Higher Education dla nauczycieli akademickich i Koordynatorów Wydziałowych, 2 grupy w terminie 11-12 maja 2022  (trener: www.ideasontour.com)
  • Szkolenie "Różnice kulturowe w obsłudze studenta" dla pracowników dziekanatów, 27 października 2021 (trener: Optima, szkolenie zamknięte)
  • Szkolenie "Różnice kulturowe w obsłudze studenta" dla pracowników domów studenckich i bibliotek ZUT, 8 września 2021 (trener: Optima, szkolenie zamknięte)
  • Szkolenie metodyczne dla nauczycieli akademickich (prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim), 4 edycje w okresie kwiecień - maj 2021 (trener: WeDo Academy)