Międzynarodowe projekty edukacyjne

Międzynarodowe projekty edukacyjne

Celem międzynarodowych projektów edukacyjnych jest modernizacja oferty dydaktycznej, podniesienie jakości kształcenia oraz jej lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy i społeczeństwa. Projekty mogą być realizowane w ramach programów finansowania zgodnie z zasadami danego programu (np. Erasmus+ Akcja KA2) lub na podstawie umowy dwustronnej pomiędzy uczelniami. Efektem projektów edukacyjnych może być przykładowo opracowanie wspólnego programu kształcenia lub innowacyjnych metod i narzędzi dydaktycznych. W międzynarodowe projekty edukacyjne włączać mogą się rownież przedsiębiorstwa.

 

Projekty zrealizowane:

 

Innovative Open Sources for Computer Science Curriculum (2019-1-PL01-KA203-065564)

Erasmus+ KA2, projekt typu Partnerstwa Strategiczne (sektor szkolnictwo wyższe) realizowany w latach 2019-2022

Koordynator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Informatyki)

 

VLEE Visual Literacy for Engineering Education (2019-1-PL01-KA202-065157)

Erasmus+ KA2, projekt typu Partnerstwa Strategiczne (sektor kształcenie i szkolenie zawodowe) realizowany w latach 2019 -2022

Koordynator: NOT Szczecin (ZUT jako partner - Wydział Informatyki)

strona projektu: https://www.vleeproject.eu/

 

EMERGE Empowering Female Engineering Enterpreneurs (2018-1-PL01-KA202-050847)

Erasmus+ KA2, projekt typu Partnerstwa Strategiczne (sektor kształcenie i szkolenie zawodowe) realizowany w latach 2018 - 2021

Koordynator: NOT Szczecin (ZUT jako partner - Wydział Informatyki)

strona projektu: http://www.emergeengineers.eu/

 

Digital Skills Accelerator (2017-1-PL01-KA203-038537)

Erasmus+ KA2, projekt typu Partnerstwa Strategiczne (sektor szkolnictwo wyższe) realizowany w latach 2017-2019

Koordynator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Informatyki)

strona projektu: https://www.digitalskillsaccelerator.eu/

 

ESCOLA Engineering Students Centered Learning Approaches (2017-1-PL01-KA203-045955)

Erasmus+ KA2, projekt typu Partnerstwa Strategiczne (sektor szkolnictwo wyższe) realizowany w latach 2017-2019

Koordynator: Ege University, Turcja (ZUT jako partner - Wydział Informatyki)

strona projektu http://escolaproject.eu/