Międzynarodowe projekty edukacyjne

Międzynarodowe projekty edukacyjne

Projekty realizowane:

 

Innovative Open Sources for Computer Science Curriculum (2019-1-PL01-KA203-065564)

Erasmus+ KA2, projekt typu Partnerstwa Strategiczne (sektor szkolnictwo wyższe)

Koordynator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Informatyki)

 

VLEE Visual Literacy for Engineering Education (2019-1-PL01-KA202-065157)

Erasmus+ KA2, projekt typu Partnerstwa Strategiczne (sektor kształcenie i szkolenie zawodowe)

Koordynator: NOT Szczecin (ZUT jako partner - Wydział Informatyki)

strona projektu: https://www.vleeproject.eu/

 

EMERGE Empowering Female Engineering Enterpreneurs (2018-1-PL01-KA202-050847)

Erasmus+ KA2, projekt typu Partnerstwa Strategiczne (sektor kształcenie i szkolenie zawodowe)

Koordynator: NOT Szczecin (ZUT jako partner - Wydział Informatyki)

strona projektu: http://www.emergeengineers.eu/

 

Projekty zrealizowane:

 

Digital Skills Accelerator (2017-1-PL01-KA203-038537)

Erasmus+ KA2, projekt typu Partnerstwa Strategiczne (sektor szkolnictwo wyższe) realizowany w latach 2017-2019

Koordynator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Informatyki)

strona projektu: https://www.digitalskillsaccelerator.eu/

 

ESCOLA Engineering Students Centered Learning Approaches (2017-1-PL01-KA203-045955)

Erasmus+ KA2, projekt typu Partnerstwa Strategiczne (sektor szkolnictwo wyższe) realizowany w latach 2017-2019

Koordynator: Ege University, Turcja (ZUT jako partner - Wydział Informatyki)

strona projektu http://escolaproject.eu/