Aktualności

10.04.2019 Informacja Działu Mobilności Międzynarodowej

W związku z wyjazdem służbowym w dniu 12 kwietnia 2019 (piątek) od godz. 10.00 Dział Mobilności Międzynarodowej będzie zamknięty.


09.04.2019 Studenci ZUT - drugi nabór na zagraniczne praktyki zawodowe Erasmus+ w roku 2019/2020

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na praktyki zawodowe realizowane w roku akademickim 2019/2020 (Program Erasmus+).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl (zakładka "Program Erasmus+ dla studentów – praktyki").

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości języka obcego, w którym będzie prowadzona praktyka należy składać u Koordynatorów Wydziałowych w terminie do 31 maja 2019.

 

 

Archiwalne newsy:

23.01.2019 OITA UNIVERSITY - wyjazdy na studia częściowe do Japonii 2019/2020

W związku z podpisaną umową bilateralną obejmującą mobilność studentów został ogłoszony nabór na wyjazdy w roku akademickim 2019/2020 do Oita University w Japonii.

Szczegółowe informacje dot. zasad kwalifikacji i harmonogramu naboru dostępne są w zakładce: Oita University w Japonii

 

04.01.2019  Program ERASMUS+ dla studentów - nabory na studia i praktyki w 2019/2020

2 stycznia 2019 r. został uruchomiony nabór na wyjazdy na studia i praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. 

Szczegółowe informacje dostępne są na uczelnianej stronie Erasmus+.

 

30.10.2018 VULCANUS IN JAPAN - nabór na rok 2019/2020

Zainteresowanych studentów zarejestrowanych na co najmniej 4 roku studiów na moment składania dokumentów (1. rok studiów drugiego stopnia) zapraszamy do zapoznania się z zasadami aplikacji.

Deadline: 20 stycznia 2019

Studenci, którzy chcą by ich aplikacja została przesłana przez ZUT w Szczecinie prosimy o złożenie kompletu dokumentów w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, parter pokój 15, email: international@zut.edu.pl) najpóźniej do 7 stycznia 2019.

Więcej informacji o programie na stronie www Vulcanus in Japan.


10.09.2018 Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2019/2020

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD opublikowała ofertę stypendialną dla studentów, absolwentów, doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich z polskich uczelni zainteresowanych wyjazdem do Niemiec. W ofercie m.in. stypendia na podróże grup polskich studentów, indywidualne pobyty studyjne oraz pobyty badawcze.  Termin złożenia wniosków w ramach wielu ofert upływa 15 listopada 2018, jednak w przypadku poszczególnych ofert może przypadać wcześniej. Szczegóły oferty stypendialnej 2019/2020, pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie dostępne na stronie internetowej www.daad.pl