Stypendia dla doktorantów i pracowników uczelni

Doktoranci i pracownicy naukowi poszukujący informacji nt. grantów na badania i stypendiów zagranicznych zachęcani są do zapoznania się z aktualną ofertą zebraną na stronie Euraxess Poland - oferta aktualizowana jest co miesiąc.

 Poniższa tabela zbiera również zorganizowaną ofertę programów stypendialnych i instytucji oferujących stypendia. 

nazwa programu/inicjatywypodstawowe założeniaterminy aplikacjiwięcej informacji
ERASMUS+ (środki pozyskiwane przez ZUT)

program skierowany do pracowników uczelni umożliwiający:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu realizacji zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach partnerskich (2-5 dni pobytu = min. 8 godzin dydaktycznych)
  • wyjazdy pracowników uczelni w celu realizacji szkolenia podnoszącego kompetencje kluczowe dla umiędzynarodowienia kształcenia (priorytet: specjalistyczne szkolenia metodyczne dla nauczycieli akademickich - enhancing teaching and curricula development skills)

Terminy naborów:

wyjazdy dydaktyczne:
http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-dydaktyczne/harmonogram-naboru.html


wyjazdy szkoleniowe:

http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-szkoleniowe/harmonogram-naboru.html

 

www.erasmusplus.zut.edu.pl

NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

  • oferta wynikająca z podpisanych umów międzynarodowych
  • pobyty naukowe i dydaktyczne
terminy i sposób aplikacji określony w konkretnej ofercie, osoby zainteresowane zachęcane są do regularnego śledzenia aktualności na stronie NAWAwww.nawa.gov.pl

DAAD 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej 

krótko- i długoterminowe pobyty badawcze

terminy i sposób aplikacji określony w konkretnej ofercie, większość terminów upływa w październiku - listopadzie poprzedzających rok akademicki, którego dotyczy stypendium

www.daad.pl

 

Indywidualne konsultacje w Szczecinie:

Alexandra Jelitte, lektor DAAD
wtorki, godz. 18:00-19.00
środy, godz. 16:30-17:30
US, Instytut Filologii Germańskiej
al. Piastów 40b, Szczecin
budynek 3, pokój 21

CAMPUS FRANCEStypendia na realizację studiów doktoranckich i pobytów badawczych we Francjiterminy określone dla danej ofertyhttps://www.pologne.campusfrance.org/pl/wybierz-francje-na-realizacje-projektu-badawczego