ZUT w sieciach CEEPUS

CEEPUS to Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej wspierający mobilność studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. Program oferuje:

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów

 

Na poziomie centralnym Program CEEPUS obsługiwany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, zainteresowani wnioskują o stypendia za pośrednictwem systemu elektronicznego NAWA - szczegółowe informacje dostępne na stronie https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus

W roku akademickim 2021/2022 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie uczestniczyć w następujących sieciach akademickich:

  • Engineering as Communication Language in Europe (CIII-PL-0701-10-2122)
  • Renewable Energy Sources (CIII-SK-0405-13-2122)

 

Więcej informacji na temat sieci na stronie Programu CEEPUS https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb