Kontakt

Dział Mobilności Międzynarodowej

email: international@zut.edu.pl

 

adres korespondencyjny: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

adres odwiedzin: ul. Pułaskiego 10, pokój 15, 16, 17

 

Nasz zespół:

AGATA BRUSKA

agata.bruska@zut.edu.pl

tel. 91 449 47 80

pokój 15

kierownik działu
 • koordynator uczelniany programu Erasmus+
 • wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników
 • międzynarodowe umowy instytucjonalne stanowiące podstawę mobilności
 • wyjazdy studentów/doktorantów na część kształcenia

KATARZYNA STAWNA

kstawna@zut.edu.pl

tel. 91 449 47 80

pokój 15

 

 

specjalista
 • studenci zagraniczni - pełen cykl kształcenia na studiach wyższych w języku angielskim (I i II stopień)
 • nadzór administracyjno-finansowy nad działalnością organizacji studenckiej IAESTE

AGATA JUDZIŃSKA - KŁODAWSKA

ajudzinska@zut.edu.pl

tel. 91 449 42 05

pokój 16

specjalista
 • obsługa studentów zagranicznych odbywających część kształcenia (program Erasmus+, praktyki IAESTE, etc.)
 • wyjazdy studentów/doktorantów na część kształcenia

JOANNA WÓJTOWICZ

joanna.wojtowicz@zut.edu.pl

tel. 91 449 42 07

pokój 16

specjalista
 • obsługa formalno-finansowa zagranicznych wyjazdów pracowników, studentów i doktorantów
 • obsługa finansowa osób zaproszonych w ramach współpracy prowadzonej z zagranicznymi instytucjami partnerskimi

DIANA PIETRZYKOWSKA

diana.pietrzykowska@zut.edu.pl

tel. 91 449 60 55

pokój 17

 • studenci zagraniczni - pełen cykl kształcenia na studiach wyższych w języku polskim (studia I i II stopnia)

 

Pracownicy Działu Mobilności udzielają informacji nt. możliwości finansowania działań w ramach poszczególnych zakresów czynności.