Kontakt

Dział Mobilności Międzynarodowej

email: international@zut.edu.pl

 

adres korespondencyjny: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

adres odwiedzin: ul. Pułaskiego 10, pokój 15 i 16

 

Nasz zespół:

AGATA BRUSKA

agata.bruska@zut.edu.pl

tel. 91 449 47 80

kierownik działu
  • koordynator uczelniany programu Erasmus+
  • wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników
  • międzynarodowe umowy instytucjonalne stanowiące podstawę mobilności
  • wyjazdy studentów/doktorantów na część kształcenia

ANNA ZIÓŁKOWSKA

aziolkowska@zut.edu.pl

tel. 91 449 47 80

(URLOP) KATARZYNA STAWNA

 

specjalista
  • studenci zagraniczni - pełen cykl kształcenia na studiach wyższych (I i II stopień)

AGATA
JUDZIŃSKA - KŁODAWSKA

ajudzinska@zut.edu.pl

tel. 91 449 42 05

specjalista
  • obsługa studentów zagranicznych odbywających część kształcenia (program Erasmus+, praktyki IAESTE, etc.)
  • wyjazdy studentów/doktorantów na część kształcenia
  • nadzór administracyjno-finansowy nad działalnością organizacji studenckiej IAESTE

JOANNA WÓJTOWICZ

joanna.wojtowicz@zut.edu.pl

tel. 91 449 42 07

specjalista
  • obsługa formalno-finansowa zagranicznych wyjazdów pracowników, studentów i doktorantów
  • obsługa finansowa osób zaproszonych w ramach współpracy prowadzonej z zagranicznymi instytucjami partnerskimi

 

Pracownicy Działu Mobilności udzielają informacji nt. możliwości finansowania działań w ramach poszczególnych zakresów czynności.