Wyjazdy: dokumenty i formalności

ZAGRANICZNA PODRÓŻ SŁUŻBOWA PRACOWNIKA ZUT

PRZED WYJAZDEM

  • uzyskanie zgody prorektora ds. studenckich na wyjazd na wzorze wprowadzonym zarządzeniem nr 64/2014 (format:  docx, rozmiar:  20 kB)
  • uzyskanie zgody rektora ZUT na wyjazd samochodem prywatnym - jeśli dotyczy
  • dokonanie wymaganych przedpłat - jeśli dotyczy
  • wystawienie delegacji przez jednostkę zlecającą wyjazd, ewentualna zaliczka w PLN (załącznik 1 do zarządzenia 67/2014 (format:  pdf, rozmiar:  0,95 MB))
  • wniosek o zaliczkę w walutach obcych skierowany do Działu Mobilności Międzynarodowej najpóźniej 7 dni roboczych przed planowaną datą wyjazdu

 

PO POWROCIE

przekazanie do Działu Mobilności Międzynarodowej delegacji oraz faktur i innych dowodów finansowych potwierdzających wydatki poniesione za granicą - w ciągu 14 dni od daty powrotu