Stypendia dla studentów i doktorantów

Poniżej przedstawiamy możliwości stypendialne w celu realizacji części kształcenia (studia/praktyki/staże) skierowane do studentów i doktorantów uczelni wyższych.

1. Każdy wyjazd w celach kształcenia winien być wcześniej uzgodniony z wydziałem macierzystym. Osoba wyjeżdżająca powinna uzyskać stosownie od właściwego prodziekana lub kierownika studiów doktoranckich/dyrektora szkoły doktorskiej:

 • pisemną zgodę na wyjazd
 • akceptację programu kształcenia realizowanego w instytucji przyjmującej
 • ew. inne dokumenty potwierdzające wyjazd

Powyższe dokumenty powinny być przechowywane w teczce studenta/doktoranta na wydziale macierzystym.

2. Jeżeli dany program stypendialny wymaga od kandydata przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem uczelni macierzystej, kandydat stosownie wcześniej powinien złożyć komplet wymaganych dokumentów w Dziale Mobilności Międzynarodowej celem przesłania ich do odpowiedniej instytucji. 

3. Każdy program może mieć inne wymagania dotyczące aplikacji. Nabory na kolejny rok akademicki z reguły rozpoczynają się co najmniej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Dział Mobilności Międzynarodowej prowadzi obsługę administracyjną wyjazdów studentów/doktorantów w celu realizacji części kształcenia (studia, praktyki) oraz ich ewidencję. Każdy wyjazd powinien zostać zgłoszony w Dziale przed jego rozpoczęciem poprzez dostarczenie kopii dokumentów wskazanych w pkt. 1.

Nazwa programu / inicjatywyPodstawowe założeniaTerminy aplikacjiWięcej informacji

IAESTE

International Assocciation for the Exchange of Students for Technical Experiance

 • program zagranicznych praktyk zawodowych (6-12 tygodni) skierowanych do studentów uczelni technicznych
 • możliwość odbycia praktyki w każdym kraju
listopad - styczeń

www.iaeste.pl

 

KL IAESTE w ZUT

dawid.soloducha@iaeste.pl

VULCANUS IN JAPAN
 • program praktyk zawodowych w jednej z liczących się firm działających na terenie Japonii
 • oferta dla studentów kierunków technicznych
 • 8-miesięczne praktyki w wiodących firmach japońskich, tj. Toschiba, Bosch Automotive Systems (Japan), Toyota, Honda
 • w ramach stypendium 4-miesięczny intesywny kurs języka japońskiego
 • edycja na dany rok akademicki
 • termin aplikacji - 20. stycznia każdego roku
 • ogłoszenie naboru - wrzesień/październik
www.eu-japan-eu/events/vulcanus-japan
ERASMUS+
 • program skierowany do studentów i doktorantów umożliwiający odbycie części kształcenia w jednej z uczelni partnerskich (studia) lub instytucji zewnętrznej (praktyka zawodowa)
 • wyjazd możliwy do krajów UE, EOG, Turcji, Macedonii, Serbii
 • rekrutacja odbywa się w uczelni macierzystej
 • główne nabory:
  • styczeń - marzec
  • październik

 

www.erasmusplus.zut.edu.pl

DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

Stypendia dla studentów i doktorantów na:

 • wakacyjny kurs języka niemieckiego
 • podróże grupowe do Niemiec
 • pobyty studyjne dla studentów i absolwentów
w zależności od oferty, o większość ofert aplikuje się jesienią, np. do 15.11 (wyjazd dotyczy kolejnego roku akademickiego)

www.daad.pl/pl

 

Indywidualne konsultacje w Szczecinie:

Alexandra Jelitte, lektor DAAD
wtorki, godz. 18:00-19.00
środy, godz. 16:30-17:30
US, Instytut Filologii Germańskiej
al. Piastów 40b, Szczecin
budynek 3, pokój 21

Jobted UK (to be launched soon)
Oferta płatnych praktyk zawodowych na terenie UKtermin aplikacji określony jest w konkretnej ofercie praktykiwww.uk.jobted.com/internship-jobs

GFPS

Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

Stypendia dla studentów i doktorantów na semestralne pobyty w Niemczech

Kwalifikacji przeprowadzana jest dwa razy w roku:

 • wiosną - na semestr zimowy
 • jesienią - na semestr letni
www.gfps.pl/pl

NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 • oferta studiów częściowych, praktyk zawodowych, staży naukowo-badawczych
 • oferta wynikająca z podpisanych umów bilateralnych
 • możliwość wyjazdu do każdego kraju na świecie
 • oferta na kolejny rok akademicki ogłaszana jest jesienią roku poprzedzającego
 • termin aplikacji określony jest w konkretnej ofercie
 • UWAGA: aktualnie ogłoszony został nowy nabór na rok akademicki 2020/2021 - termin zgłoszeń: 20 grudnia 2019 r.

NAWA dla studentów

www.nawa.gov.pl/studenci

POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA
 • Graduate Student Award - stypendia dla Polaków zainteresowanych podjęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na kolejny rok
 • Junior Research Award - stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytuacjach naukowych
 • BioLAB - roczny, płatny staż dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych (Oklahoma Medical Research Foundation, University of Chicago, University of Virginia, University of Texas - Southwestern Medical Centre)
 • nabór na Graduate Student Award (studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2021/20221) trwa do 24 kwietnia 2020
 • nabór na Junior Research Award trwa do 22 maja 2020
Stypendia do USA

CEEPUS

Środkowoeuropejski Program Wymiany Akademicką

Główna idea programu to wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich.
Oferta skierowana do studentów, doktorantów i pracowników naukowych:
- wyjazdy na krótkoterminowe staże naukowe w ramach "Sieci akademickich"
- wyjazdy na krótkoterminowe staże naukowe "Freemover"
- wyjazdy na krótkoterminowe szkoły letnie i kursy intensywne
Aktualne nabory na wyjazdy ogłaszane są na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

CEEPUS

CEEPUS -> NAWA

 

BAYHOST

Program stypendialny Bawarii

Stypendia na odbycie rocznych studiów magisterskich / doktoranckich lub pobytu badawczego

Oferta otwarta dla absolwentów po min. 1. stopniu studiów

 

1 grudnia na rok akademicki rozpoczynający się w kolejnym roku kalendarzowym

https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

 

CAMPUS FRANCE

studia i badania we Francji

Stypendia rządu francuskiego na różne formy kształcenia:

- kontynuacja studiów magisterskich
- doktoraty typu co-tutelle

Stypendia Eiffel
- pełne studia magisterskie i doktoranckie

Terminy uzależnione od danej ofertyhttps://www.pologne.campusfrance.org/pl

 

 Absolwentom zainteresowanym podjęciem studiów doktoranckich za granicą polecamy również ofertę opracowywaną przez RCIiTT:
 https://innowacje.zut.edu.pl/oferta-dla-studentow-i-absolwentow-oferta-dla-naukowcow/zagraniczne-stypendia-doktoranckie