Aktualności

Erasmus+_nabór uzupełniający na praktyki 2019/2020 17.12.2019 12:10

Informujemy o uruchomieniu czwartego naboru wniosków na zagraniczne praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2019/2020 (Program Erasmus+) - wyjazdy trwające min. 60 dni i zrealizowane w okresie 16 marca 2020 - 15 września 2020.

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie Erasmus+ ZUT

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15) w terminie do 27 lutego 2020.

UWAGA: Warunkiem kwalifikacji jest przedłożenie potwierdzenia przyjęcia na praktykę w terminie do 15 marca 2020.