Aktualności

ZUT zaangażowany: bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie debat #KlimatNaZmiany 14.04.2021 07:42

Konkurs jest częścią europejskiego projektu #KlimatNaZmiany (End Climate Change, Start Climate of Change #ClimateOfChange), realizowanego przez 16 organizacji europejskich i współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu DEAR (Development Education and Awareness Raising Programme) oraz NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Po stronie polskiej działania projektu koordynuje Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

Celem projektu #KlimatNaZmiany jest pobudzenie młodych Europejczyków do zrozumienia złożonych związków między zmianami klimatycznymi a zjawiskami migracyjnymi, zachęcenie do tworzenia ruchu ludzi świadomych, gotowych zmienić swój styl życia i żądać nowych polityk rozwojowych. Konkurs debat jako jedno z działań projektu zostanie zorganizowany w 13 krajach. Konkurs adresowany jest m.in. do studentów wyższych uczelni i obejmuje ważne tematy globalne, takie jak: prawa człowieka, integracja, uczestnictwo, ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, niedyskryminacja, migracja i rozwój, polityka młodzieżowa. W ramach konkursu dwa zespoły rywalizują ze sobą w debacie o określonym formacie, omawiając temat o znaczeniu ogólnoświatowym, argumentując i wspierając odpowiednimi argumentami, dowodami i dokumentami stanowisko za lub przeciw tematyce będącej przedmiotem debaty. Po fazie wstępnej, która odbędzie się na poszczególnych uczelniach do końca kwietnia 2021, z każdej uczelni polskiej uczestniczącej w projekcie wyłonione zostaną zwycięskie drużyny, które wezmą udział w finale ogólnopolskim w czerwcu 2021. Finał ogólnoeuropejski zaplanowano w listopadzie 2021 r. w Brukseli.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie włączył się w działania projektu #KlimatNaZmiany. Do konkursu na poziomie uczelnianym zgłosiły się cztery 6-osobowe zespoły (studenci WA, WBiHZ, WBiIŚ, WIMiM, WKŚiR, WTMiT i WTiICh) oraz zespół zapasowy, łącznie 30 studentów. Zespoły biorące udział w debacie wspierane są przez opiekunów, nauczycieli akademickich oraz pracowników uczelni: mgr inż. arch. Piotr Gradziński (WA), dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT (WKŚiR), Aneta Zierke (WKŚiR), dr inż. Karolina Kurtz – Orecka (WBiIŚ) oraz dr inż. Wojciech Tuchowski (WTMiT).

Studenci przygotowują się w zespołach od marca biorąc udział w sesjach szkoleniowych i warsztatach prowadzenia debat.

Uczelniane półfinały odbędą się w formie online w dniu 14.04.2021 w godzinach 16:00 (starcie drużyn ZUT Black oraz LeanTeam) oraz 17:00 (starcie drużyn Greenway i OZETUBISIE). Finały uczelniane zostały zaplanowane na 28.04.2021 o godzinie 16:00, spotkają się w nich dwie drużyny, które zwyciężą w półfinałach.

Koordynator projektu w ZUT: Agata Judzińska-Kłodawska, Dział Mobilności Międzynarodowej