Aktualności

Studenci i doktoranci ZUT: stypendium GFPS na pobyt w uczelni niemieckiej w semestrze letnim 2024 14.09.2023 13:35

Stowarzyszenie GFPS-Polska zaprasza do składania wniosków o semestralne stypendium na pobyt naukowy w Niemczech w semestrze letnim 2023/2024.

Celem pobytu jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia lub badania. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Od kandydatów oczekuje się komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie (poziom minimalny: B1), a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie Stypendia dla Polaków w Niemczech – GFPS-Polska

Termin zgłoszeń upływa 10 października 2023.