Aktualności

NOWY wzór wniosku o wyrażenie zgody na zagraniczą podróż służbową 12.02.2021 09:24

Zmianą do zarządzenie nr 67 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie podróży służbowych pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz podróży osób niebędących pracownikami ZUT, w tym studentów i doktorantów wprowadzono WZÓR wniosku o wyrażenie zgody na zagraniczną podróż służbową pracowników ZUT w Szczecinie (format:  docx, rozmiar:  20 kB).

W przypadku planowanych wyjazdów prosimy o ich zgłaszanie na aktualnym wzorze.