Aktualności

Nauczyciele akademiccy ZUT_Baltic University Programme zaprasza na Teachers' Course 2023/2024 (DSG) 22.05.2023 09:57

Sieć Baltic University Network zaprasza nauczycieli akademickich zainteresowanych włączaniem zagadnień zrównoważonego rozwoju (wdrażanie SDG – Sustainable Development Goals) w treści swoich zajęć dydaktycznych do aplikowania o BUP Teachers’ Course 2023/2024.

Zajęcia w ramach kursu prowadzone będą od września 2023 do marca 2024 w formie hybrydowej: on-line oraz w trakcie dwóch stacjonarnych warsztatów:

  • 27-29 września 2023 – Ryga. Łotwa,
  • luty/marzec 2024 – miejsce do ustalenia.

 

W ramach kursu uczestnicy przygotują i zaprezentują indywidualny projekt.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie bup.fi/avada_portfolio/bup-teachers-course/

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia 2023. Dla uczelni zrzeszonych w BUP udział w kursie jest bezpłatny.

Osoby zakwalifikowane będą miały możliwość wnioskowania o pokrycie kosztów wyjazdów na warsztaty stacjonarne – osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej international@zut.edu.pl