Aktualności

Nabór wniosków na indywidualne wyjazdy stypendialne w Programie Zawacka NAWA 05.12.2023 10:08

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz naukowców w ramach Programu Zawacka NAWA (na podstawie umów bilateralnych pomiędzy Polską a poszczególnymi krajami).

Szczegółowe informacje, w tym wykaz krajów z opisem ich oferty, dostępne są na stronie NAWA

Nabór wniosków poprzez system teleinformatyczny NAWA trwa do 31 stycznia 2024. Osoby przygotowujące wnioski proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej (przygotowanie pisma zgłaszającego).