Aktualności

INFORMOWANIE O PRZYJAZDACH Z ZAGRANICY W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAVIRUSA 10.03.2020 12:50

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, aktualizowanymi na stronach GIS wykazami krajów i regionów ryzyka oraz komunikatem opublikowanym na stronie ZUT w dniu 04 marca 2020 r. informującym o wstrzymaniu do odwołania międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników uczelni do/z krajów wskazanych przez GIS wskazane jest bieżące monitorowanie zaplanowanej mobilności przyjazdowej do ZUT.

W związku z powyższym, w uzgodnieniu z JM Rektorem ZUT, osoby zapraszające gości zagranicznych proszone są o przekazywanie do Działu Mobilności Międzynarodowej - email: international@zut.edu.pl, informacji o zaplanowanych przyjazdach z podaniem kraju i nazwy instytucji wysyłającej, liczby gości oraz planowanego okresu pobytu w ZUT. Informację należy przesłać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.