Aktualności

11.10.2019 #ErasmusDays@ZUT 03.10.2019 11:42

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie włącza się w inicjatywę #ErasmusDays 2019, której celem jest upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. Zapraszamy na porcję okolicznościowego tortu przyprawionego garścią informacji i żarem dyskusji.

 

GDZIE? Budynek Jednostek Międzywydziałowych, ul. Piastów 48, sala 15 (parter)

KIEDY? 11 października 2019 (piątek)

W ramach organizacji wydarzenia organizujemy spotkania z:

  • pracownikami administracyjnymi, bez których program Erasmus + nie mógłby poprawnie funkcjonować na naszej Uczelni
  • studentami i doktorantami, którzy dzięki programowi Erasmus + mogą odbyć część studiów w zagranicznych uczelniach lub praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach
  • nauczycielami akademickimi, którzy dzięki programowi Erasmus+ zwiększają swoje kompetencje dydaktyczne.

 

SPOTKANIE 1 (pracownicy administracyjni) godz. 9:00 – 10:30 

Program Erasmus+ to ważne narzędzie modernizacji uczelni poprzez umiędzynarodowienie. Celu tego nie da się osiągnąć bez odpowiednio przeszkolonego zespołu! Erasmus stawia m.in. na strategiczny rozwój zasobów ludzkich poprzez możliwość udziału w zagranicznych szkoleniach tematycznych lub udział w procesach umiędzynarodowienia na miejscu.

Celem spotkania jest stworzenie platformy dyskusyjnej dla pracowników administracji, bez których realizacja działań mobilnościowych Erasmusa nie byłaby możliwa. W trakcie spotkania porozmawiamy o założeniach programu Erasmus, jego ofercie dla pracowników administracyjnych, doświadczeniach osób, które skorzystały ze szkoleń zagranicznych Erasmusa oraz potrzebach szkoleniowych pracowników administracji. 

Spotkanie adresowane jest m.in. do kierowników i pracowników domów studenckich, pracowników administracyjnych wydziałów i dziekanatów, bibliotek oraz innych jednostek administracyjnych ZUT w Szczecinie. 

 

SPOTKANIE 2 (studenci), godz. 11:00 – 12:30

W opinii pracodawców wyjazd na studia i praktykę zagraniczną Erasmusa znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta i zdecydowanie podnosi szanse na atrakcyjną pracę. Dlaczego jednak coraz mniej osób decyduje się na taki wyjazd?  Czy osoby niemobilne mają możliwość nabycia kompetencji międzynarodowych?

Celem spotkania jest stworzenie platformy dyskusyjnej dla studentów – zarówno osób, które skorzystały już z wyjazdów Erasmusa i angażują się w działania Erasmus Student Network, jak i osób, które nawet nie chcą myśleć o wyjeździe. W trakcie spotkania powymieniamy opinie i informacje, spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania, być może nawet pokłócimy się konstruktywnie!

Spotkanie adresowane jest do studentów i doktorantów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

SPOTKANIE 3 (nauczyciele akademiccy), godz. 13:00 – 14:30                              

Program Erasmus+ to ważne narzędzie podnoszenia jakości kształcenia i modernizacji uczelni poprzez umiędzynarodowienie. W tym kontekście jednym z priorytetów Erasmusa jest podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz wspieranie ich w rozwoju kariery zawodowej. Dlaczego zatem nie skorzystać z oferty wyjazdu dydaktycznego?

Celem spotkania jest stworzenie platformy dyskusyjnej dla nauczycieli akademickich – tych, którzy korzystali już z wyjazdów dydaktycznych i tych, którzy dotąd nie rozważali takiej formy rozwoju dydaktycznego.  W trakcie spotkania porozmawiamy o założeniach programu Erasmus, jego ofercie dla nauczycieli akademickich, doświadczeniach osób – byłych uczestników wyjazdów dydaktycznych oraz potrzebach, życzeniach osób niemobilnych i mobilnych.  

Spotkanie adresowane jest do nauczycieli akademickich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Na wszystkie wydarzenia obowiązuje elektroniczna rejestracja:

1. Użyj formularza (logując się do domeny Microsoft użyj adresu e-mail i hasła do swojego konta uczelnianego) forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
lub

2. Chęć udziału w spotkaniu wyślij na adres: international@zut.edu.pl

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowe informacje: www.facebook.com/Erasmus-ZUT-w-Szczecinie-1681328732103606/