Aktualności dot. SARS-CoV-2

Mobilność zagraniczna pracowników i studentów ZUT a pandemia COVID-19 04.01.2021 14:02

Mobilność międzynarodowa studentów i pracowników (wyjazdy i przyjazdy) realizowana jest w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce, Europie oraz innych obszarach i regionach geograficznych. 

Osoby planujące mobilność proszone są o pozostawanie w kontakcie z instytucjami przyjmującymi, monitorowanie aktualnej sytuacji w regionie / kraju docelowym oraz możliwości zorganizowania podróży (informacje na stronach przewoźnika) oraz stosowanie się do powiązanych instrukcji, ograniczeń i / lub regulacji (np. obowiązek kwarantanny po przyjeździe, konieczność posiadania ważnego testu na obecność COVID-19 etc).

Przydatne strony:

 

reopen.europa.eu/pl

www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych