Aktualności dot. SARS-CoV-2

Informacja dla osób powracających z zagranicy 13.03.2020 13:20

Osoby w ostatnim czasie powracające z zagranicy z pobytów na studiach, praktykach, wyjazdach dydaktycznych i szkoleniowych prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 12/03/2020.

Zalecenia w wersji pdf.  (format:  docx, rozmiar:  21 KB)