Aktualności

Program EDUKACJA (MF EOG 2014-2021) II nabór wniosków 05.02.2021 13:48

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje o uruchomieniu II naboru wniosków w ramach Programu Edukacja. Program finansowany w ramach MF EOG 2014-2021 dotyczy współpracy i wymiany z instytucjami zlokalizowanymi w krajach EOG: Islandii, Lichtenstein, i Norwegii.  

 Wnioski można składać w czterech komponentach programu:

  1. Komponent I Profesjonalny rozwój kadry
  2. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym
  3. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego
  4. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego).

 

Osoby zainteresowane inicjatywą, w szczególności współpracujące z instytucjami z terenu Islandii, Lichtensteinu i Norwegii proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej.

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców dostępne są na stronie Programu education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor//

Nabór wniosków trwa do 12 kwietnia.