Aktualności

Oferta stypendialna CEEPUS Freemover 2019/2020 25.09.2019 10:32

Możliwość składania aplikacji w ramach programu CEEPUS Freemover (krótkoterminowe staże naukowe dla studentów i doktorantów) na rok akademickim 2019/2020 upływa 30 listopada 2019 r.

Aplikacje należy składać za pośrednictwem strony: www.ceepus. info

Informacji nt. stypendiów CEEPUS udziela również Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która pełni funkcję krajowego biura CEEPUS.