Aktualności

NAWA - nabór wniosków na wyjazdy w ramach programu CEEPUS 25.05.2021 14:02

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na wyjazdy stypendialne dla studentów (I, II, III stopień studiów) i pracowników realizowane w roku 2021/2022.

Mobilność można realizować w ramach tematycznych sieci akademickich (uczelnia macierzysta jako członek sieci) lub poza nimi (jako tzw. free mover).

Ogłoszenie o naborze dostępne na stronie NAWA nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/ceepus-2021-2022-gotowi-do-mobilnosci

 

Terminy składania wniosków:

  • 15 czerwca 2021 na semestr zimowy;
  • 31 października 2021 na semestr letni;
  • 30 listopada – Freemover.