Aktualności

Nabór wniosków na stypendia Eiffel Excellence – studia S2 i S3 we Francji w roku 2022/2022 04.11.2021 12:30

Francuskie Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych informuje o naborze wniosków w ramach programu stypendialnego Eiffel Excellence. Program kierowany jest do zdolnych studentów, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne, oraz dodatkowo  - w szeroko rozumianej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (poziom doktorancki). Wysokość stypendium to odpowiednio 1181 euro/miesiąc (poziom magisterski) lub 1700 euro/miesiąc (poziom doktorancki).

Aktualny nabór dotyczy pobytów rozpoczynających się od września 2022.

Uczelnia francuska składa wniosek o przyznanie stypendium w imieniu kandydata/tki – osoby zainteresowane muszą skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni.

Uczelnie przyjmują aplikacje w okresie październik – grudzień 2021. Szczegółowe informacje (w tym termin składania aplikacji) oraz wnioski dostępne są na stronach internetowych uczelni francuskich.

Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata dostępne są na stronie Campus France Polska www.pologne.campusfrance.org/pl/programy-stypendialne-0