Aktualności

Informacja Działu Mobilności Międzynarodowej 16.03.2020 08:05

W związku z komunikatem nr 12/2020 Rektora ZUT od 16 marca 2020 do odwołania pracownicy Działu Mobilności Międzynarodowej pracować będą w trybie zdalnym.

Prosimy o przesyłanie wiadomości elektronicznych na skrzynki imienne oraz:

incoming@zut.edu.pl - sprawy związane z zagranicznymi studentami przebywającymi w ZUT w ramach wymiany stypendialnej (studia częściowe, praktyki zawodowe)

admission@zut.edu.pl - sprawy związane z rekrutacją studentów zagranicznych na pełne cykle kształcenia(studia I i II stopnia)

joanna.wojtowicz@zut.edu.pl - sprawy związane z wyjazdami zagranicznymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami ZUT

international@zut.edu.pl - sprawy związane z wyjazdami studentów i pracowników ZUT na wymianę stypendialną (w tym program Erasmus), sprawy inne.